Hlavní aktivity projektu jsou:

1. Navržení webové stránky projektu a identity projektu;
2. Navržení učební platformy;
3. Výzkum o učení prostřednictvím sociálních sítí v partnerských zemích;
4. Navržení interaktivních vzdělávacích učebních materiálů;
5. Přizpůsobení interaktivního učebního a školícího materiálu kontextu země, pokud jde o správné příklady, obrázky a technickou terminologii používanou v oblasti celoživotního učení;
6. Uznávání neformálních dovedností získaných na sociálních sítích;
7. Vytvoření networkingové sítě “Kruhů důvěry” v rámci EU;
8. Konference o výsledcích projektu za účelem šíření informací v partnerských zemích.

Během realizace projektu se uskuteční 4 nadnárodní projektové setkání. Realizace projektu se rozdělila do těchto kroků:

‒ analýza skutečné situace týkající se využívání sociálních médií pro učení v partnerských zemích;
‒ nabídnout odborné informace o rakovině a dopadu na život a práci pomocí IT nástroje a sociálních sítí;
‒ navrhnout model pro sociální integraci cílové skupiny na úrovni EU vytvořením networkingové sítě "Kruhu důvěry".

Hlavní předpokládané výstupy projektu:

‒ Zpráva o učení prostřednictvím sociálních sítí v partnerských zemích;
‒ Interaktivní učení; vzdělávací materiály o životě a práci lidí s diagnózou rakoviny přizpůsobené partnerským zemím;
‒ Zpráva o uznání neformálních dovedností získaných v sociálních sítích;
‒ Networkingová síť působící v EU „Kruh důvěry“ pro lidi s diagnózou rakoviny a jejich okolí;
‒ Učební platforma.