Principalele activități ale proiectului sunt:

1. Proiectarea identității proiectului și a website-ului;
2. Proiectarea platformei de învățare;
3. Cercetarea privind "Învățarea folosind Internetul și rețelele sociale" în țările partenere;
4. Proiectarea materialelor interactive de învățare și instruire: “Trăind și muncind cu cancer”;
5. Adaptarea materialelor de învățare și instruire interactivă, la contextul țăriilor partenere, cu exemple, imagini și terminologie utilizată în domeniul învățării pe tot parcursul vieții;
6. Recunoașterea competențelor informale și nonformale dobândite, folosind Internetul și rețelele sociale;
7. Crearea "cercurilor de încredere" și a rețelei UE;
8. Conferințe privind rezultatele proiectului, în țările partenere;

Pe parcursul derularii proiectului, au avut loc 4 intalniri de proiecte transnationale.

Instrumentele utilizate:
- Analiza situației reale privind utilizarea mediilor sociale pentru învățare, în țările partenere;
- Informații profesionale despre cancer și impactul pe care aceasta boala il are asupra vieții și muncii, prin utilizarea instrumentelor TIC și a rețelelor sociale;
- Realizarea unui Model pentru integrarea socială a grupului țintă la nivel european, prin rețeaua "Cercurilor de încredere". Această rețea va fi formată de Cercurile create din țările partenere.

Cele mai importante rezultate ale proiectului:

-Platforma de e-learning www.spac-help.com;
-Raportul “Învățarea, folosind Internetul și media socială, în țările partenere”;
-Curs interactiv și materiale de învățare “Trăind și muncind cu cancer”, adaptate pentru țările partenere ale proiectului:
Cursul are 4 module:
Despre cancer;
Comunicarea cu persoane aflate în suferință;
Cancerul la locul de muncă;
Securitatea și confidențialitatea în Internet.
-Raport despre “Recunoasterea competentelor obtinute non-formal și informal prin Internet și rețele media”;
-Rețea europeană de “Cercuri de încredere” pentru persoanele diagnosticate cu cancer și aparținători.