Institutul Postliceal Phoenix

Adresa: Cluj Napoca, Strada Aviator Badescu nr. 27, Romania

Contact: Mihaela Vonica

Telefon: +40 721 225585

E-mail: mvonica2004@yahoo.com

www: http://www.institutphoenix.ro


Institutul Postliceal Phoenix (IPP) je neziskovou organizací ze severozápadního Rumunska, která pracuje na národní úrovni.

Od roku 2006 organizace poskytuje vzdělávací kurzy pro dospělé a kvalifikace/specializace na následující profese: umělecký vedoucí, designér, webový designér, grafický designér, pracovník lidských zdrojů. Také nabízí moduly pro práci s Microsoft Word, pro práci s daty, grafickým designem, multimédii a internetovými dovednostmi.
Většina aktivit se soustředí na znevýhodněné skupiny: osoby s postižením, romské minority, sociálně slabší mladé lidi, osoby z venkova, migranty a nezaměstnané. Během období 2008 – 2015 organizace vyvinula projekty skrze Phare, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus pro mladé podnikatele a Evropské sociální fondy, a to za účelem navyšování sociální a profesionální integrace zranitelných skupin ze severovýchodních, centrálních a jihovýchodních regionů Rumunska a podpoření podnikatelského ducha.
Důležitým výstupem výměny zkušeností získaných z evropského partnerství je vývoj e-learningových materiálů na platformě Moodle v rámci vzdělávání dospělých. V roce 2013 založila organizace oddělení „Oncosuport“, aby pomohla s reintegrací lidí s rakovinou do společenského a profesionálního života. Poskytuje: Kurzy nových technologií, kurzy výživy, aktivity spojené s psychosociální podporou nebo pracovní terapii.
Činnost oddělení Oncosuport je založena na dobrovolnictví. V dubnu 2017 získalo oddělení akreditaci Ministerstva práce a sociálních ochrany.