Institutul Postliceal Phoenix

Adresa: Cluj Napoca, Strada Aviator Badescu nr. 27, Romania

Contact: Mihaela Vonica

Telefon: +40 721 225585

E-mail: mvonica2004@yahoo.com

www: http://www.institutphoenix.ro


Institutul Postliceal Phoenix (IPP) este un ONG, situat în Nord-Vestul României, care activează la nivel național.

Din 2006, organizația oferă cursuri de formare pentru adulți, calificări/specializări pentru următoarele profesii: Designer pentru publicitate, designer DTP, designer pagini web, design grafic, inspector resurse umane. De asemenea, oferă module de procesare text, baze de date, design grafic, abilități multimedia și Internet. Majoritatea activităților organizatiei au vizat grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilități, minorități rome, tineri din centrele de plasament, persoane din mediul rural, migranți și șomeri. În perioada 2008-2015, organizația a implementat proiecte Phare, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus pentru tineri antreprenori și din Fondul Social European, cu scopul de a spori integrarea socială și profesională a grupurilor vulnerabile din regiunile de Nord-Vest, Centru și Sud-Est ale României și pentru a promova spiritul antreprenorial. Un rezultat important al schimbului de bune practici realizat în cadrul parteneriatelor din UE a fost dezvoltarea mediului de e-learning bazat pe platforma Moodle în cadrul departamentului Educația pentru adulți.

Din 2013, organizația a dezvoltat departamentul Oncosuport pentru a ajuta la reintegrarea persoanelor diagnosticate cu cancer în viața socială și profesională, oferind: cursuri TIC, cursuri de nutriție, activități de suport psihosocial, terapie ocupațională. Activitatea departamentului Oncosuport este voluntară. Din aprilie 2017, departamentul Oncosuport este acreditat de Ministerul Muncii pentru Servicii Sociale.

Asociația este membru fondator al Patronatului Femeilor de Afaceri din IMM-uri Cluj și al Patronatului de Medicină Integrativă din România.