Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj Napoca

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:


Rumunsko Univerzita lékařství a farmaceutiky “Iuliu Haţieganu” V Kluž-Napoca je nejstarší lékařskou univerzitou v Transylvánii a její historie sahá pět set let zpátky. Je jednou z nejvíce oceňovaných univerzit v zemi.
Už od založení bylo její misí poskytnout kvalitní vzdělání, přípravu studentů a věnovat se výzkumu zaměřený na dobré vzdělání.
Část univerzity, fakulta medicíny, patří mezi dvě nejlepší v zemi. Vyčnívá nabídkou vzdělávacích programů, má 4 bakalářské programy, 11 magisterských, doktorský stupeň a řada specializací. K dnešnímu datu UMF koordinovala 52 projektů, které byly financovány z evropských a mezinárodních programů (např. národní program RDI, lidské zdroje, partnerství, inovace, kapacity, Erasmus) nebo Horizont 2020, FP-7.
Pomocí „kvality a profesionálních kompetencí v evropském lékařském vzdělání a managementu vzdělávacích aktivit“ E-MediQual, který je partnerem 5 v implementaci, UMF přispěla k rozvoji a implementaci inovativních nástrojů založených na technologiích, podpoře, monitoringu a hodnocení vzdělávání a dosažení harmonizovaných a nadnárodních vzdělávacích plánů.
Tento projekt zlepšil kvalitu lékařského vzdělání díky inovativním softwarovým nástrojům pro monitoring a hodnocení kvality. Klinické vzdělání, nabízené studentům a residentům poskytují univerzitní nemocnice, včetně přednášek. Klinické vzdělávání je podpořené centrem pro simulaci a praktické dovednosti (http://www.umfcluj.ro/en/educatie-uk/resurse-uk/centrudesimulare-uk), nedávná cenná investice.