Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj Napoca

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:


Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca (UMF Cluj) este cea mai veche instituție de învățământ superior din Transilvania, cu o istorie de cinci secole, fiind considerată una dintre cele mai renumite universități din țară. Încă de la înființarea sa în 1919, misiunea sa a fost aceea de a oferi educație, formare și cercetare de înaltă calitate, care vizează excelența în domeniul asistenței medicale. Parte a Universității, Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca se numără printre primele două universități din țară la nivel de rezultate.

Se remarcă prin oferta educațională: 4 programe universitare, 11 programe de masterat, școala doctorală și numeroase specializări de rezidențiat. Până în prezent, 52 de proiecte pentru care UMF a acționat în calitate de coordonator, au fost finanțate în cadrul programelor europene și internaționale (de exemplu CDI -programe naționale: resurse umane, idei, parteneriat, inovare, capacități, Erasmus, Orizont 2020, FP-7). In cadrul proiectului "Calitatea și competența profesională în educația medicală europeană și managementul activităților educaționale" E-MediQual, UMF, fiind partener în cadrul proiectului, a contribuit la dezvoltarea și implementarea instrumentelor inovatoare bazate pe TIC, sprijinirea, monitorizarea și evaluarea activităților de predare și învățare, și realizarea unui curriculum armonizat la nivel transnațional și multiregional. Acest proiect a îmbunătățit calitatea activităților de educație medicală prin implementarea unei noi structuri de curriculum, integrată, orientată spre student și sprijinită de instrumente software inovatoare pentru monitorizarea și evaluarea calității.

Educația clinică, oferită studenților și rezidenților, este realizata în spitalele universitare, prin integrarea prelegerilor, cu precădere practica, la patul bolnavului. Educația clinică este îmbunătățită de Centrul de Simulare și Aptitudini Practice (http://www.umfcluj.ro/en/educatie-uk/resurse-uk/centrudesimulare-uk), o investiție valoroasă, recentă.