Romanian Association for Services and Communication in Oncology

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:


Romanya Onkoloji Hizmetleri ve İletişim Birliği - APSCO,yaşam kalitelerini geliştirmeye katkıda bulunan karmaşık ve doğru hizmetleri sağlamak için sağlık çalışanlarına destek vermenin yanında aynı zamanda hastaların ve onların aileleri içinpsikososyal kanser bakımı ,onların haklarını iyileştirme ve geliştirme, kanser hastalarının fiziksel ve zihinsel rehabilitasyonu,hastaların ve toplumların kanser teşhisini zihinsel algıda değiştirme ve bilgilendirme amacı taşıyan, kar amacı gütmeyen bir örgüttür. APSCO, Kanser Bakımı IPOS Uluslararası Kalite Standardını çekinmeden destekler: 1. Psikososyal kanser bakımı evrensel bir insan hakkı olarak tanınmalıdır; 2. Kalite kanseri bakımı, psikososyal alanı rutin bakıma dahil etmelidir; 3. Şiddet, sıcaklık, tansiyon, nabız, solunum sayısı ve ağrıdan sonra 6. Yaşamsal İşaret olarak ölçülmelidir. Romen dilinde IPOS Çok Dilli Çekirdek Psiko-Onkoloji Müfredatı resmi olarak 2015 yılında APSCO'nun tam destek ve işbirliği ile başlatıldı. 4 APSCO, "Babeş-Bolyai" Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Çalışma Fakültesi ile ortaklık için onay aldı ve Google ile Sivil Toplum Kuruluşları programı için aktif üyesidir. 2016'da APSCO Android platformunda ilk kanser sıkıntı tarama uygulamasını Romence ve Macarca olarak sağladı.