Institut Inpro

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:


INSTITUT INPRO, a.s. je poradenskou a vzdělávací organizací, která funguje zejména na poli vzdělávání dospělých, odborného a celoživotního vzdělávání. Organizace vznikal v roce 1971.
Kromě stálých zaměstnanců dnes spolupracuje s řadou externích pracovníků, odborníků a poradců pro jednotlivé projekty. Hlavní aktivity zahrnují dlouhodobé certifikované kurzy z různých oborů (marketing, prodej, lidské zdroje, atd.) otevřené pro širokou veřejnost.
INSTITUT INPRO, a.s. organizuje vzdělávací kurzy pro firmy, vyvíjí moderní formu vzdělávání, například různé typy technologických nástrojů pro elearningové systémy klientů, a věnuje se národním i mezinárodním projektům v rámci Evropského sociálního fondu, Erasmus+ a dalších komunitních programů. INSTITUT INPRO, a.s. je velmi aktivní na poli vzdělávání podnikatelů, při podpoře „měkkých“ dovedností a tréninku v rámci managementu lidských zdrojů (HRM).
Organizace pravidelně vede certifikovaný kurz zaměřený HRM. Tento kurz je komplexním modulárním tréninkovým programem, který umožňuje účastníkům, aby získali vědomosti, dovednosti a schopnosti na úrovni nejlepších evropských programů na poli HR. Zároveň pomáhá vytvořit podmínky pro uvedení profesionalismu do celého oboru HR, který by byl srovnatelný s rozvinutými zeměmi EU.