ANT Foundation

Address:via Jacopo di Paolo, 36, 40128 - Bologna
Phone/Fax: 0039 051 7190111 / 0039 051 377586
E-mail:info@ant.it
www: www.ant.it

Contact: Paolo Padoan
e-mail:paolo.padoan@ant.it
Phone:0039 051 7190183


Nezisková organizace ANTFoundation Italy byla založena v roce 1978 profesorem Franco Pannutim, a je jednou z hlavních soukromých organizací v Itálii, která se věnuje paliativní péči.
ANT poskytuje zdravotní a sociální asistenci přímo z domova lidem, kteří trpí rakovinou a je zdarma v rámci iniciativ pro prevenci rakoviny. Filozofie ANT může být shrnuta termínem „Eubiosia“ (z řeckého „dobrý život“), což ukazuje celkovou kvality pro zaručení důstojného života až do posledního dechu člověka.
Organizace, s hlavním sídlem v Bologni, funguje v celé zemi, díky více než 120 lokálním skupinám, známým jako ANT delegace, které jsou zodpovědné za koordinaci a fundraising na lokální úrovni. ANT má nejvíce zkušeností v poskytování domácí péče zdarma lidem, kteří trpí nádory v Itálii a Evropě.
Od roku 1985 ANT pomohl více než 110,000 lidem, zcela zdarma, ve dvaceti domácích onkologických klinikách a v 10 regionech. V současnosti dostává tuto péči v celé Itálii každý den 4000 pacientů. ANT nabízí specializovanou péči, kterou poskytuje 433 profesionálů, včetně doktorů, sester, psychologů, odborníků na výživu, fyzioterapeutů, lékárníků a dalších zaměstnanců, kteří jsou schopni poskytnout pacientů neustálou péči.
Od roku 1988 ANT spolupracuje s psychologickou službou, aby poskytoval pomoc a podporu pacientů s rakovinou a jejich rodinám. ANT je odhodlaný podporovat prevenci rakoviny (diagnostika rakoviny kůže, rakoviny prsu a dalších zdarma), trénink a výzkumné aktivity.