ÇAY MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:


Střední škola Çay Vocational and Technical Anatolian je zdravotnická škola, která připravuje sestry a pohotovostní lékařský personál v dané provincii.
Studenti mají dostatek znalostí, aby začali pracovat hned po ukončení studia. V rámci kurikula a ve spolupráci s ostatním školami a nevládními organizacemi se vedou semináře a setkání s experty v oboru onkologie. V nemocnicích a během stáží studenti pracují s lékařským personálem. Zabývají se mimo jiné i informováním společnosti a pacientů o psychosociálním vlivu rakoviny a společně s učiteli přispívají ke zvyšování kvality života těchto pacientů.
Etická komise schválila činnost Robotického onkologického centra Rize RTEÜ, díky tomu výrazně rozšířila možnosti studentů a rozsah spolupráce s nevládními organizacemi.